Financování

  1. Rezervační záloha ve výši 4% vč. DPH z ceny jednotky (je již zahrnuto v uvedených cenách). Tato záloha je splatná do 3 dnů po podpisu rezervační smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  2. Splátka ve výši min. 15-20% ceny jednotky vč. DPH, splatná do 14 dnů po podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.
  3. Doplatek kupní ceny do výše 100% vč. DPH dle individuální dohody. 

Individuální model financování pro klienta je vhodné zkonzultovat a zpracovat na informativní osobní schůzce po výběru konkrétní jednotky.